Personvern

Vi håndterer dine personopplysninger på en sikker måte!

Vi gjør følgende:

Personopplysninger

Når du handler på NorthFitness.no trenger vi navn, adresse, e-post og telefonnummer. Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse og kontakte deg hvis det skulle være behov for det.

Vi er pålagt å oppbevare informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes ikke.

Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen.

Alle Personopplysninger er tilgjengelig på “Min Konto”.

Betaling med kort

Kortnummer oppbevares ikke utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Personopplysninger til tredjepart

North Fitness Norway selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Utenforstående kan bare få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for North Fitness Norway. I slike tilfeller inngås strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil North Fitness Norway alltid bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå.

North Fitness Norway ved daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.

Personvern North Fitness Norway